escut.png

Contacte

Av. Catalunya, 22-30

43877 Sant Jaume d'Enveja

Tels. 977 468 039 i 977 478 056

Fax 977 468 555

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU DE JUTJAT DE PAU PER A L’AJUNTAMENT DE SANT JAUME D'ENVEJA, PERSONAL LABORAL, AMB CARÀCTER TEMPORAL Exp. núm.: 3/090/14.
Han sortit publicades al BOPT,
Dissabte, 12 d'abril de 2014 - Número 86. Podeu presentar les instàncies fins al dia 02/05/2014, a les 13'00 h. a les oficines municipals.

 Premeu aquí

La inscripció al curs es pot fer fins al dia 11 d'abril al mateix Ajuntament

Data selecció: 14/04/14 dilluns

Data inici curs: 22/04/14

Data final: 11/07/14 (de la part teòrica, quedarà pendent la realització de 80 hores de pràctiques que són obligatòries i que és realitzaran en Restaurants i Bars de la localitat de l'alumne)

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30

El curs és realitzarà a l'Antic Ajuntament de St. Jaume d'Enveja la part teòrica, però també aniran diferents dies al Restaurant Racó del Riu a veure in situ temes de l'ofici.

El curs l'impartirà  els formadors de l'Escola Pons 

Un màxim de 15 alumnes

Atesa la Base de la Subvenció per a la Realització d’accions de difusió dels Productes Agroalimentaris i Artesans de qualitat.  Convocatòria 2013. Donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona segons acord del Consell Rector, de data 19 de juliol de 2013 amb les dades següents:

 

  • Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja
  • Municipi: Sant Jaume d’Enveja
  • Concepte: III Jornades Somriu
  • Pressupost elegible:    5.700 euros
  • Import concedit:     13,97%
  • Import concedit: 796,47 euros  • Concepte: XIII Fira de comerç
  • Pressupost elegible:    2.300 euros
  • Import concedit:     13,97%
  • Import concedit: 251,52 euros

 

Joomla Templates by Joomla51.com