• arrossar.jpg
  • Passador.jpg
  • Serrallo.jpg
  • Top-Ten.jpg
  • Xalet.jpg
escut.png

Contacte

Av. Catalunya, 22-30

43877 Sant Jaume d'Enveja

Tels. 977 468 039 i 977 478 056

Fax 977 468 555

Atesa la Base de la subvenció concedida l'any 2014 en concepte de Subvencions del programa extraordinari de suport als Centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal. Curs 2013-2014, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les dades següents:

  • Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja
  • Municipi: Sant Jaume d’Enveja
  • Concepte: Llar d’ infants Ferrer i Guàrdia
  • Pressupost elegible: 18.025 €
  • Percentatge concedit: 100% Import concedit: 18.025 €

 

Joomla Templates by Joomla51.com