• arrossar.jpg
 • Passador.jpg
 • Serrallo.jpg
 • Top-Ten.jpg
 • Xalet.jpg
escut.png

Contacte

Av. Catalunya, 22-30

43877 Sant Jaume d'Enveja

Tels. 977 468 039 i 977 478 056

Fax 977 468 555

Atesa la Base de la subvenció concedida l'any 2014 en concepte de Subvencions del programa "PAM 2014", donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les dades següents:

 • Exp. núm: 2/071/2014
 • Ens Adjudicador: Diputació de Tarragona
 • Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja
 • Municipi: Sant Jaume d’Enveja
 • Concepte: PAM 2014
 • Pressupost elegible: 84.656,06 €
 • Percentatge concedit: 100%
 • Import concedit: 84.656,06 €

 

Joomla Templates by Joomla51.com