• arrossar.jpg
  • Passador.jpg
  • Serrallo.jpg
  • Top-Ten.jpg
  • Xalet.jpg
escut.png

Contacte

Av. Catalunya, 22-30

43877 Sant Jaume d'Enveja

Tels. 977 468 039 i 977 478 056

Fax 977 468 555

Que el Calendari de Pagament dels tributs i de la resta d'ingressos de dret públic per a l'exercici 2018, dels que s'ha delegat a l'Excma. Diputació de Tarragona la gestió del cobrament dintre del termini de pagament en voluntària és, previs els tràmits legals oportuns, el següent:

Joomla Templates by Joomla51.com